Façana Hotel Palace
Estudi lumínic de la façana de l'emblemàtic hotel de Barcelona.
veure infoocultar info
Propietat
Hotel Palace
Ciutat
Barcelona
Fotografia
Hotel El Palace
Façana Hotel Palace
Estudi lumínic de la façana de l'emblemàtic hotel de Barcelona.

La il·luminació de la façana d’uns dels hotels més emblemàtics de la ciutat de Barcelona ha permès  guanyar visibilitat nocturna, però oferint una imatge subtil per evitar un excés de protagonisme. S’ha treballat amb les restriccions pròpies del projecte: minimitzar les intervencions a l’exterior de l’edifici i aprofitar les instal·lacions elèctriques existents; mantenir l’estètica de la façana (nocturna i diürna), i complir les condicions exigides per l’Ordenança de paisatge Urbà de Barcelona i la Llei de contaminació lumínica de Catalunya.
El resultat final permet que la presència visual de l’edifici perduri durant les hores nocturnes a la vegada que revela al públic nous detalls de la façana. Gràcies a la subtilesa de la solució, l’hotel és més vistós sense que s’hagi compromès el seu caràcter sobri.