The Mirror Hotel
Reflexos i llum.
veure infoocultar info
Arquitecte
GCA Arquitectes associats
Interiorista
GCA Arquitectes associats
Ciutat
Barcelona
Fotografia
Marco Pastori
The Mirror Hotel
Reflexos i llum.

La participació de ca2L en el projecte d’aquest hotel se centra en les zones nobles i comunes.
En els accessos i halls, la il·luminació està totalment integrada als sostres, utilitzant línies encastades de fluorescència continua. Pel que fa a espais amb un ús més definit, com el restaurant, el bar o la recepció, la il·luminació es converteix en un altre recurs de l’interiorisme. Es combina  amb la resta d’elements per tal de configurar i donar caràcter als espais fins al punt de convertint-se en protagonista, com en el cas de les lluminàries del restaurant.