Sport Hotel Hermitage
La llum imprimeix l’esperit.
veure infoocultar info
Arquitecte
BPG Arquitectes
Ciutat
Andorra
Fotografia
Manel A.Tito - IMG Films
Sport Hotel Hermitage
La llum imprimeix l’esperit.

El projecte engloba el disseny de tot l’hotel, sempre en col·laboració amb l’equip d’arquitectes, per dotar l’edifici d’un caràcter especial i diferent mitjançant la il·luminació. Per a cadascuna de les zones i espais es va plantejar una il·luminació diferenciada, sempre adequada al seu ús, però amb vocació integradora de tots els espais.