Aeroport de Lanzarote
Il·luminar sense contaminar.
veure infoocultar info
Propietat
AENA
Ciutat
Lanzarote, Illes Canàries
Fotografia
Jose López
Aeroport de Lanzarote
Il·luminar sense contaminar.

El projecte de l’Aeroport de Lanzarote representa tot un repte lumínic, ja que consisteix en il·luminar l’aeroport d’una de les illes més condicionades en termes de contaminació lumínica a causa de l’existència d’un observatori astronòmic a la zona.

Per executar-lo amb èxit va ser necessari cercar, projectar i redissenyar els elements lumínics adequats per a aportar la llum que requeria cada espai per poder-s’hi dur a terme les activitats a les qual estava destinat. A la vegada, calia complir totes les normatives i mantenir els nivells de contaminació lumínica exigits.