Hotel Omm
Transmetre originalitat, innovació i suggestió mitjançant jocs de llum.
veure infoocultar info
Arquitecte
Juli Capella
Interiorista
Tarruella & López Interioristes
Ciutat
Barcelona
Fotografia
Tarruella & López Interioristes
Hotel Omm
Transmetre originalitat, innovació i suggestió mitjançant jocs de llum.

El projecte d’il·luminació abasta la totalitat de l’espai de l’hotel. L’estudi va tenir diferents enfocaments segons les àrees a tractar, sempre respectant els requisits del disseny: integrar la il·luminació a l’arquitectura ressaltant-ne el caràcter, el disseny i les textures. Així, a més d’oferir la quantitat i la qualitat de llum adequades, es busca crear ambient a través de la il·luminació.