Com funcionen els LED

Us heu preguntat mai per què, quan uns quants electrons surten disparats de la seva òrbita —passant a ocupar un nivell superior d’energia dins del seu propi àtom—, un cop han tornat al seu lloc de procedència atrets pel nucli de l’àtom, poden alliberar l’energia extra —la que havien adquirit en ocupar momentàniament una òrbita superior—  mitjançant l’emissió de fotons?

Segurament, no. Nosaltres, almenys, no ens ho acostumem a preguntar. Tot i que la descripció anterior no és més que l’explicació bàsica del fenomen que fa possible que una bombeta  incandescent emeti llum. Encara que no ens preocupi gaire.

En canvi, sí que resulta força habitual que, en observar un LED, sentim curiositat per l’estrany procés davant el qual ens trobem, el procés que permet que un sòlid sigui capaç de transformar  energia elèctrica en llum. Com també és freqüent que, quan tenim la intenció de presentar un document divulgatiu en el que aparegui la paraula LED, ens sentim obligats a incloure una explicació preliminar sobre el fenomen físic que s’amaga darrere el seu  funcionament.

Tot plegat acostuma a provocar que la persona que adopta —o a la que s’imposa— el paper d’experta en la matèria acabi presentant un paràgraf preliminar guarnit amb conceptes com semiconductor, bandes de conducció, etc. Una explicació que, inevitablement, resultarà massa breu per aclarir el fenomen, però prou extensa per aconseguir que la majoria de lectors renunciïn a intentar comprendre’l.

Superat aquest tràmit, tothom haurà assumit que ens trobem senzillament davant quelcom que emet llum a canvi de consumir energia elèctrica. Quelcom que ens va sorprendre quan es va incorporar, ja fa uns quants anys, a la resta de fonts de llum, aleshores ja veteranes. Fonts de les quals ja estàvem molt acostumats a ignorar-ne el principi de funcionament.

Així funcionen els LED. A les properes entrades del blog parlarem de les seves característiques.

Equip ca2L.

Postdata: https://www.nema.org/Products/Documents/ies-led-doc-tm16.pdf